تبلیغات تبلیغات
، نویسنده: Thesis جمعه ۱۷ آذر ۹۶

 

مقاله ای که در پیش رو است در مورد توان راکتیو می باشد که با ترجمه بسیار روان آماده  شده است.
عنوان فارسی مقاله “روشی برای کنترل توان غیرمفید بانکهای خازنی و شبکه های توزیع و صنعتی” می باشد.

عنوان مقاله به انگلیسی:
One approach for reactive power control of capacitor banks in distribution and industrial networks


چکیده:

این مقاله یک راه حل بهینه برای کنترل توان غیرمفید بانک خازنی با استفاده از تغییر در راکتانس راکتور متصل شده ارائه می کند. این راه حل، کنترل یکنواخت توان غیرمفید بانکهای خازنی را به عنوان ویژگی عملکردی مهم برای حفظ کیفیت منبع تضمین می کند. روش پیشنهادی برای محدوده وسیعی از تغییرات توان غیرمفید در سیستم کار می کند و قادر به تزریق یا جذب توان غیرمفید در هنگام ضرورت است. این روش کنترل می تواند با موفقیت در شبکه های توزیع و صنعتی که در آنها بارهای زیادی نیاز خود را به توان غیرمفید تغییر می دهند، استفاده شود. سایر کاربردهای این روش عبارتند از تنظیم ولتاژ، تصحیح ضریب توان و جبران توان غیرمفید. فایده روش پیشنهادی در مطالعات موردی به منظور ایجاد سهولت آن برای بهبود پروفایل ولتاژ و کاهش تلفات توان ارائه می شود.

کلمات کلیدی:

بانک خازنی، راکتور، کنترل توان غیرمفید، شبکه های توزیع و صنعتی

 

RIAL 179,000 – خرید


تبلیغات تبلیغات

دنبال کردن